Dr T. Starek, Politechnika Praska, inżynieria informatyczna cz.II GALILEOT. Starek: Finansowanie programów to głównie środki publiczne. Jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne to nie odniosło ono sukcesu. Wymagana będzie teraz koordynacja na wielu polach oraz zachęcenie operatorów do korzystania z GALILEO.

P. Verhőf, Komisja Europejska, DG Enterprice and Industry: Rola małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo istotna w kwestii zapewnienia infrastruktury kosmicznej, a później w rynku usług. Potrzebne jest także rozpowszechnianie wiedzy i perspektyw. Po kilku latach dyskusji mamy jasny kalendarz i konkretne umowy na inwestycje. Wyzwaniem jest zarządzanie aktywami, gdyż GALILEO jest pierwszym tego typu projektem finansowanym z budżetu. Konieczne jest określenie tego gdzie zmierzamy w perspektywie długoterminowej. Program ten może być katalizatorem dostępu do wielkiego rynku. Problemem może być fakt, że GALILEO to sieć światowa, a nasze środki prawne ograniczają się do UE. Gdyby, więc chciano podpisać umowę ze Szwajcarią byłoby to trudne. Najważniejszym zadaniem politycznym to podjęcie zobowiązania przez UE w perspektywie długoterminowej. Muszą istnieć gwarancje, iż KE będzie ten program kontynuować. Inaczej branże nie będą skłonne do poczynienia olbrzymich inwestycji, z którymi wiąże się wykorzystanie systemu GALILEO. Konieczne są, więc jasne zobowiązania i stabilny model zarządzania w przyszłości.

Sprawozdawca – V. Remek: System ten może stanowić korzyść dla wszystkich. Sukces w dużej mierze zależeć będzie od wysokiej jakości zarządzania.

Największe wyzwania, które występują w większości tego typu projektów to:
- brak finansowania
- opóźnienia w realizacji
- konkurencji na światowym poziomie