Dr T. Starek, Politechnika Praska, inżynieria informatyczna cz.I GALILEOKorzyści wynikające z zastosowanie GALILEO to przede wszystkim stworzenie rynku, bezpieczeństwo oraz usługi publiczne.

Korzyści socjoekonomiczne wpłyną na kilka sektorów, z których najważniejsze to:
- transport drogowy
- rolnictwo
- lotnictwo
- telekomunikacja

Korzyści rynkowe to:
- wzrost zastosowań
- duże projekty opierające się na współpracy państw członkowskich (np. sektor samochodowy)
- zastosowania wojskowe (np. brygady ratunkowe, monitorowanie ruchu lotniczego)
Aby wypełnić wszystkie parametry systemu kluczowa jest kwestia komunikacji.

Pytania posłów:

Brezina: Cieszy mnie poczynienie pierwszych kroków ku implementacji GALILEO. Musimy jednak rozwiązać pewne problemu technologiczne i zastanowić się, jakie struktury organizacyjne mogłyby ten projekt poprawić.

Niebler: Koniecznie jest przemyślenie kwestii, jak powinien wyglądać GALILEO, aby mógł być niezależny finansowo.

Enciou: Najważniejszą kwestią jest, kiedy GALILEO będzie w pełni działać. Musi to być program zrównoważony i niezależny finansowo. Pozostaje także pytanie czy możemy narzucić korzystanie z tego programu w ramach UE, aby inwestycje w niego poczynione się zwróciły.

Odpowiedzi ekspertów:

E. Barsi-Pataki: Sytuacja gospodarcza i polityczna się zmieniła od rozpoczęcia programu GALILEO. Konkurenci mają budżet wojskowy i większe możliwości rozwijania działań. Wszystkie nowe technologie powinny mieć kilka lat na rozruch przed włączeniem sektora. Plan działania na temat dostosowań powinien zostać przyspieszony. Nie rozwiązano na razie kwestii uregulowania kompatybilności.

A. Bénéteau: Naciski na finansowanie prywatne nie mają większego sensu, gdyż mogłoby to znacznie spowolnić rozwój GALILEO. Dane przekazywane będą nieodpłatnie.

J. Tortora: Przyszłość GALILEO leży w strefie publicznej. Trudno stwierdzić, kiedy program będzie operacyjny, lecz najtrudniejsze już za nami. Teraz pozostają do rozwiązania kwestie technologiczne i przemysłowe oraz rozwój infrastruktury.