EGNOS GALILEOEGNOS to uzupełnienie i udoskonalenie systemu GPS. Obecnie system EGNOS jest wykorzystywany na terenie większości państw UE. Jedynie wschód Polski i Wyspy Azorskie są gorzej przez niego obsługiwane. Korzysta z niego w sposób szczególny lotnictwo cywiln oraz przemysł transportowy. Dzięki temu udaje się oszczędzić miliardy € na paliwie lotniczym i samochodowym, a także skrócić cza podróży. Żaden system satelitarny nie będzie działał bez satelitów, które muszą zostać umieszczone na orbicie ziemi. Na początku października 2011 uruchomiono dwa pierwsze satelity, których testy wypadły pomyślnie.

Program GALILEO jest obecnie w fazie budowy infrastruktury. W celu prawidłowego działania oraz ustawień i zdalnej konserwacji satelitów niezbędne jest wybudowanie stacji naziemnych, rozlokowanych w kilku miejscach w Europie, których zadaniem będzie kontrola stanu technicznego satelitów, jak również naziemny system kontroli funkcjonowania całego systemu, uzupełnianie braków w konfiguracji i adjustacj tych skomplikowanych urządzeń. Obecnie prowadzący program przygotowują się do budowy i wystrzelenia ośmiu nowych satelitów Zostaną one wyekspediowane przy użyciu rakiety ARIANE z Gujany Francuskiej. Planowane jest rozmieszczenie 15 satelitów do rok 2015, a zakończenie budowy systemu ma nastąpić w roku 2020. Jednocześnie trwają prace nad stworzeniem niezbędnych usług  aplikacji do obsługi systemów.