Wysłuchanie publiczne na temat europejskiej strategii przemysłowej służącej ochronie i waloryzacji europejskich zasobów i wynalazków opracowanych w związku z systemem Galileo cz.II GALILEOJ. Brezina: W Czechach w najbardziej żyznych regionach stosuje się GPS, w jakim stopniu to, co państwo oferują ma być lepsze? Czym GNSS różni się od GPS? Rolnicy mogą za to zapłacić, ale po co? Jakie są różnice?

C. Den Doriden: Sztywność systemu, to także zaleta. Galileo wpisuje się doskonale w istniejący system GPS, to wielka korzyść, którą doceniają także w Ameryce Północnej. Dokładność satelitów zwiększy precyzję obu systemów. GPS emituje specyficzne sygnały, które mogą poradzić sobie z ewentualnymi atakami i zakłóceniami, przy Galileo nie ma takich zagrożeń. Galileo i EGNOS zostały stworzone, by świadczyć usługi związane z bezpieczeństwem. Jeżeli system ma zakłócenia, to użytkownik jest w ciągu 6 sekund informowany i może przejść na drugi sprawnie działający system, tym samym GNSS daje nam wielkie zabezpieczenie.

A.Niebler: Chcemy zaoferować system stworzony przez i dla Europejczyków, sfinansowany ze środków publicznych. GNSS, to ważny temat, który jest stale podnoszony w komisji, dlatego należy dołożyć wszelkich starań z punktu widzenia politycznego.
E. Kavada: Prawo własności intelektualnej, to klucz do sukcesu. W ciągu 10 lat inwestowano w program Galileo, chroniąc i ulepszając ten projekt. Tylko taką drogą uda się rozpowszechnić system na świecie. Przez takie działania pobudza się gałęzie gospodarki
potrzebne do wzrostu. Od 2008 roku Rada i Parlament, działają na mocy wspólnego porozumienia na rzecz stworzenia systemu. Do 2008 Europa była wyłącznie właścicielem jedynie budynków. Dzisiaj to także systemy informatyczne, satelity i ogromna wiedza. Wszystko to jest wypadkową decyzji, by kontrolować system Galileo, nie chcąc być zależnym od umów z podmiotami zewnętrznymi na podstawie licencji. Chciano szeroko rozumianej trwałości. Będąc właścicielem, UE może zapewnić bezpłatne i niedyskryminacyjne korzystanie z systemu GNSS dla wszystkich chętnych. W centrum uwagi jest zwykły obywatel – użytkownik. IPR będą chronione przez UE. Został przygotowany dokument, gdzie producenci cywilni będą mogli korzystać z cywilnego interfejsu, pod warunkiem stworzenia odpowiedniego oprogramowania. Planuje się, że od 2014 Europa będzie dysponować w pełni operacyjnym systemem GNSS, UE będzie także dysponentem IPR. Przed nami staje potrzeba zapewnienia ram politycznym dla rozwoju i ochrony praw intelektualnych. Celem Komisji jest zapewnienie harmonijnego wzrostu rynku GNSS, przez znoszenia barier dostępu, wspieranie rozwoju i korzystania z nowych technologii, zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do ich rozwoju. Trzeci cel to ochrona własności intelektualnych, czwarty cel stanowi ochrona wszystkich stron - użytkowników. Trzeba wyważyć interesy wszystkich, by wszyscy mogli korzystać z GNSS w sposób sprawiedliwy. Komisja Europejska chce zapewnić dostęp do systemu Galileo, w tym aspekcie trzeba być otwartym na osoby trzecie, trzeba budować mosty oparte na wzajemności, by podmioty rozwijające aplikacje, mogły korzystać z interakcji. Ważną częścią składową jest definiowanie pewnych instrumentów, które pozwolą rozwiązywać problemy z IPR, potrzeba efektu synergii z istniejącymi inicjatywami w dziedzinie IPR.