Wysłuchanie publiczne na temat europejskiej strategii przemysłowej służącej ochronie i waloryzacji europejskich zasobów i wynalazków opracowanych w związku z systemem Galileo cz.I GALILEOA. Sartori: System Galileo stworzono z myślą o rozwoju przemysłowym, między innymi dzięki temu UE posiada dziś wielkie zdolności w zakresie high – tech, także w przemyśle kosmicznym. Europa jest poważnym graczem w polityce przestrzennej i dlatego należy wspierać projekty Galileo i Copernicus. Wysłuchanie koncentruje się na Galileo, w odniesieniu do którego negocjacje zakończyły się porozumieniem już w 1 czytaniu. Przemysł dzięki programowi Galileo osiągnie wiele wymiernych korzyści, co przełoży się na pozytywne skutki gospodarcze.

Galileo kosmiczna przyszłość

Galileo kosmiczna przyszłość

Przemysł kosmiczny, to dzisiaj 6,5 mld euro obrotu i zatrudnienie dla ponad 4 tysięcy osób. Rola Agencja ESA by zapewnić ciągłość działań na pewno będzie znaczący.

A. Niebler: UE zawsze opowiadała się za ambitną polityką przemysłową, co wynikało z wielu sprawozdań, konferencji oraz rezolucji. Częścią tej ambitnej polityki jest także przemysł kosmiczny. Komisarz Tajani przygotował komunikat, w którym porusza problem w jaki sposób, z flagowych przedsięwzięć: Copernicus i Galileo, zrobić wartość dodaną. Ważne przede wszystkim, by programy te zostały należycie dofinansowane, jako ważne elementy polityki kosmicznej. Dzięki tym przedsięwzięciom już w 2014 pierwsze usługi powinny być oferowane i dostępne w komercyjnym charakterze. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani tłumaczyć naszym obywatelom, dlaczego wydajemy na to wszystko, tak duże pieniądze i czemu to służy. Amerykanie maja własny system, z którego można korzystać ale trzeba byćniezależnym i inwestycje w tym zakresie są niezbędne.

Dyrektor Wykonawczy Agnecji GNSS: Technologia i jej zastosowanie znajduje się w rękach rynku. Jeszcze 5 lat temu trudno było sobie wyobrazić, że GNSS będzie tak powszechny. Na dziś mamy 2 mld smartphonów, które korzystają z GNSS, a liczba ta powinna się niedługo podwoić. Przewiduje się, że w niedługim czasie ponad 60% urządzeń będzie dysponować takimi parametrami, czyli de facto co 2 telefon na świecie będzie oparty o to nowoczesne rozwiązanie. Należy wspomnieć, iż co 3 auto ma także ten system, poza tym satelity wspierają człowieka także w innych projektach GNSS, w zakresie lotnictwa, rolnictwa, żeglugi. Niewątpliwie inwestycje w systemy nawigacyjne przynoszą wymierne korzyści dla naszych rynków, dlatego trzeba je szeroko wspierać. Pomimo kryzysu światowe dochody z GNSS wzrastają o 9% rocznie, największy zaś wzrost spodziewany jest w usługach opartych o stałą lokalizację, który stanowi 90% całego rynku. Według OECD każde 1 euro zainwestowane w nowe technologie przyniesie zwrot w wysokości 4 – 5 euro, w przypadku GNSS ten wzrost może być jeszcze większy. Przewiduje się, że każde 1 euro, może wygenerować 10 – cio krotny zwrot dla gospodarki, oznacza to, że wartość rynku leży w usługach i produktach przetworzonych. Obecność małych i średnich przedsiębiorstw jest w tej przestrzeni niezbędna. Korzyści jakie płyną z rozwoju nowych technologii, to większe zatrudnienie, przychody, większa skuteczność kosztów. Do 2017 społeczne korzyści gospodarcze mogą wynieść nawet 90 mld euro. Spodziewane jest także zmniejszenie kosztów i czasu podróży, a także mniejsza emisja CO2 do atmosfery. Obecnie ponad 900 tys. ludzi pracuje w usługach up- i down- stream, to ogromna rzesza pracowników i wielkie możliwości. To nie tylko inżynierowie, naukowcy, ale także szeregowi praco